Hva innebærer det å være med i korps?

Korpset er foreldredrevet og innebærer derfor en innsats fra både foreldre og musikanter. Vi ønsker å gjøre hverdagene til alle korpsfamiliene så oversiktlige som mulig og legger ut info om alle arrangementer i Spond.

Hva koster det?

Pris: Kontingent 1900,- per halvår

Det finnes måter å søke om støtte for familier med lav inntekt. Ta kontakt med oss hvis du tror dette er aktuelt for deg.

Hva dekker kontingenten?

Circa 65% av kontingenten går til dekking av:

  • Fellesøving med dirigent
  • Lønn til instruktører for individuell instrumentundervisning

De resterende kontingenten, supplert med inntekt fra dugnadsinnsats, tilskudd og evt. spilleoppdrag dekker:

  • Innkjøp av instrumenter og nødvendig rekvisita
  • Vedlikehold og reparasjon av instrumenter
  • Dirigenthonorar og utgifter ifm. konserter
  • Seminarer med instruktører, evt. mat og overnatting
  • Medlemskap i Norges Musikkorps Forbund
  • Deltakeravgift ved konkurranser
  • Korpsnoter
  • Sosiale arrangementer

Hva innebærer det for musikantene?

Øvelser

Hvert medlem får en halvtimes individuell instruktørtime med undervisning i sitt instrument hver uke. I tillegg er det en 60 til 90 minutters fellesøvelse med enten aspirantkorpset, juniorkorpset eller hovedkorpset.
Det første halve året får aspirantene kun instruktørtimer, slik at de får et grunnlag på instrumentet før de begynner i aspirantkorpset. Man er i aspirantkorpset i et år før man rykker opp i juniorkorpset. Mens aspirantkorpset kun har små opptredener for foreldre, vil man i juniorkorpset være med på korpsets opptredener utad (se under)

Hva kreves av foreldrene?

Dugnad

Korpset er drevet på frivillig basis, og alle penger vi får inn går til drift av korpset, som lønn til dirigenter og instruktører, nye instrumenter, uniformer, og musikalske og sosiale arrangementer for musikantene.

Vi er avhengige av at alle foresatte bidrar, enten i styret, i ulike komiteer. En komite har ansvar for et spesifikt arrangement eller oppgave, for eksempel har vi 17. mai-komité, loppekomité, inntekstskomité og turkomité. Vi forventer at en forelder for hver korpsfamilie stiller i styret eller en komité.

Dette er en kjempehyggelig måte å bli kjent med de andre korpsbarna, foreldre og fine folk i nærmiljøet. 🙂

Loppemarkedet 

Loppemarked arrangerer vi vanligvis en av helgene i november på skolen. Dette er korpsets viktigste inntektskilde, og årets store begivenhet for musikantene. Her forventes at alle foresatte bidrar både med forberedelser, arrangement og opprydning. Loppemarkedet er blitt et viktig og hyggelig treffpunkt i nærmiljøet og pleier å tiltrekke seg mange besøkende. 🙂