Montering av stjerner

Sølvstjernene er årsstjerner som musikantene får for hvert år de er med i korpset. De deles ut på stjernekonserten som normalt holdes en gang før jul. Disse stjernene monteres på lua.

Gullstjernene deles ut i forbindelse med øvekonkurranser eller andre felles målsettinger som korpset setter seg. Gullstjerna er ikke en premie, men en utmerkelse du får når du har gjort en ekstra innsats. Gullstjerna monteres på uniformen.

Sølvstjerner

  • Disse stjernene skal festes på høyre siden på lua.
  • Den første stjernen sys symmetrisk med emblemet på andre siden dvs. med lik avstand fra kanten.
  • Stjernene sys pent på langs, ca. 1 cm under den hvite kanten og avstanden mellom skal være ca 2 mm.
  • Forsøk å gjøre stingene så usynlige som mulig.
Slik skal sølvstjernene monteres.
Toppen av sølvstjerna skal være 1 cm fra det hvite båndet og det skal være 2 mm mellom hver stjerne. Den første stjerna skal ha like stor avstand til dusken som emblemet har på den andre siden av lua.

Gullstjerner

  • Gullstjernene monteres på medaljeforstykket på høyresiden av jakka.
  • Stjernene skal sitte 2 cm under skulderbåndet og monteres fortløpende fra knappesiden og ut mot ermet, tre stjerner per rad.
Slik skal gullstjernene monteres
Gullstjernene monteres i rekkefølgen som er angitt. Toppen av første rekke skal være to cm fra skulderstroppen og en drøy centimeter fra kanten på medaljeforstykket.