Viktige arrangementer og hendelser

Gjennom et vanlig korpsår har vi en rekke faste arrangementer og aktiviteter. Her er noe av det vi har gjort de siste årene. 

Seminarhelg

Vi pleier å legge opp til en seminarhelg i nærområdet i mars for å forberede korpset til sesongens hendelser, spesielt Distriktsmesterskapet i Lørenskog. I 2023 organiserte vi det sånn at juniorkorpset og hovedkorpset hadde en dag hver.

Distriktsmesterskapet i Lørenskog (DM)

Hvert år melder vi på korpset på Distriktsmesterskapet i Lørenskog. Dette er et stort arrangement med ulike klasser tilpasset ulike nivåer. Juniorkorpset og hovedkorpset stiller i ulike klasser og dirigenten velger klasse etter nivå og sammensetning. Dette er en mulighet for korpset å få trening i å opptre, men vi vektlegger at det skal være en positiv opplevelse for musikantene framfor gode plasseringer.

17. mai

Årets viktigste hendelse! Korpset spiller med skolen i barnetoget i byen. Aspirantene er med.
I tillegg spiller ofte messingblåserne på flaggheising på skolen om morgenen. Korpset har også ansvar for kafédriften på arrangementet på skolen på ettermiddagen. Dette er en viktig inntektskilde for korpset.

Rekrutteringsdag 

En dag på forsommeren pleier vi å arrangere en oppstartsdag, der de som har lyst til å bli med i korpset kan komme og hilse på instruktører og dirigenter, prøve instrumenter og høre om hvordan det er å spille i korps.

Korpstur

Vi tar sikte på korpstur hvert år rett før eller rett etter sommeren. Noen år har vi selv arrangert seminarhelg på Sommarland på Daftø og i 2023 er planen å delta på Mjøsfestivalen i Gjøvik.

Bogerud Torgfest

De siste årene har korpset marsjert inn til åpningen av Bogerud Torgfest og hold en liten konsert. Her stiller vi også med kakesalg og lykkehjul.

Loppemarked

Her har korpset gjerne en liten konsert, men de mellomstore og største musikantene får også oppgaver i selve arrangementet, for eksempel med salg.

Høstseminar

Noen år har vi arrangert overnattingsseminar for alle musikanter. Her er det både øvinger, lek, kos og sosiale aktiviteter. Noen ganger har vi vært på skihytte i Østmarka og noen ganger på skolen.

Stjernekonsert

En konsert der barna opptrer for hverandre og foreldrene som markerer et fullført år i korpset. Etter konserten blir det utdeling av stjerner og medaljer. Alle korpsene er med!

Julegrantenninger 

Korpset tar spilleoppdrag på julegrantenninger på Bogerud Torg og i borettslag i nærmiljøet. Borettslagsoppdragene samles på én ettermiddag første advent.