Korpsene

Aspirantkorps

Barn kan begynne så tidlig som 3. klasse som musikanter hos oss.  Er du eldre, eller har spilt litt før, tar vi hensyn til plassering.  Musikanter spiller ett år i aspirantkorps (sjekk opp). 

Juniorkorps

Musikantene går vanligvis 2 år (?) i juniorkorpset. De fortsetter med individuell instrumentundervisning.  

Hovedkorps

Musikantene går i hovedkorpset til de fortsetter på ungdom- og videregående skole.