Om Rustad-korpset

Rustad skoles musikkorps har i dag 39 musikanter og ønsker å få med flere. Korpset består av et hovedkorps og et aspirantkorps. Vi har profesjonelle dirigenter og instruktører, de resterende som jobber i korpset er frivillige foreldre til barn som spiller i korpset.

Vår visjon er å gi barn og unge i nærområdet mulighet til å være med i et levende, sosialt og trygt musikkmiljø.

Vår visjon er å gi barn og unge i nærområdet mulighet til å være med i et levende, sosialt og trygt musikkmiljø. Korpset samler barn og unge på tvers av alderstrinn, klasser og kjønn. I løpet av året spiller vi konserter, drar på turer og stevner og holder seminarer, og på 17. mai marsjerer vi på Karl Johan foran skolen. Vi arrangerer også et loppemarked hver høst, som er en sosial begivenhet for både musikanter og foreldre.

Rustadkorpset er et janitsjarkorps med både treblåsere (fløyter, klarinetter, saksofoner), messing (trompet/kornett, trombone, horn) og slagverk. Musikantene øver både i grupper og/eller alene med instruktør og i samspill. Vi spiller alt fra tradisjonelle korpsmarsjer til filmmusikk fra Harry Potter og Star Wars til rock, pop, blues og klassisk.